โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โดยเชื้อจะเข้าทางบาดแผลผ่านทางกัด ข่วน เลีย หรือสัมผัสกับน้ำลายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดที่ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าอย่างเช่น หมา แมว ลิง หนู เป็นต้น ส่วนมากสัตว์ที่พบได้บ่อยที่สุดว่ามีเชื้อพิษสุนัขบ้ามากที่สุดคือ สุนัข แมว และโค ตามลำดับ และโรคนี้สามารถพบได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย สำหรับใครที่เลี้ยงสัตว์ควรนำสัตว์เลี้ยงพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันติดเชื่้อจากสัตว์สู่คนและเพื่อสุขภาพที่ดีของสัตว์เลี้ยงของท่านด้วย

วิธีป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

  • ควรนำสัตว์เลี้ยงของท่านนำไปฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี และเมื่อครั้งแรกควรมีอายุ 2-4 เดือน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  • ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้นอกบ้าน
  • พาสัตว์เลี้ยงของท่านไปทำหมันเมื่อไม่ต้องการให้มันมีลูก

ขอขอบคุณ
ภาพ : iStock