ประโยชน์ของผู้สูงอายุในการออกกำลังกาย

ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากการออกกำลังกายที่เห็นได้ชัดสุดคือ การชะลอการเสื่อมของระบบการทำงานของหัวใจและกล้ามเนื้อ หัวใจได้รับการกระตุ้นให้เต้นตามเป้าหมายเป็นการสร้างสมรรถภาพให้กับหัวใจ ส่วนกล้ามเนื้อก็ได้รับการพัฒนาด้านความแข็งแรง นอกจากนี้ ยังช่วยให้สภาพร่างกายไม่เสื่อมตามอายุจริงอีกด้วย

ประโยชน์ทางอ้อมคือได้ร่วมออกกำลังกายกับผู้อื่น สร้างความรู้สึกทางใจ มีเพื่อน ปราศจากความโดดเดี่ยว และยังมีส่วนช่วยให้สมองได้ใช้งานไปด้วย

ขอขอบคุณ
ภาพ : iStock

การเลือกซื้อเครื่องออกกำลังให้กับผู้สูงอายุ