การออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ

การออกกำลังกายที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ควรได้ออกกำลังกายทั้งด้านหัวใจและกล้ามเนื้อไปด้วยกัน โดยออกกำลังกายหัวใจ ให้หนักแค่ 50-55% ของหัวใจสูงสุด ไม่ควรเกิน 70% สามารถออกกำลังกายได้ 3 วันต่อสัปดาห์ ครั้งละ 15-20 นาที

ส่วนกล้ามเนื้อก็ควรให้หนักน้อยมาก แต่ให้จำนวนครั้งที่ยกมากขึ้น โดยปกติฝึกกันที่ 10RM หรือ 75%-1RM แต่ผู้สูงอายุฝึกกันที่ 15RM หรือ 66%-1RM จำนวนการยก 10-12 ครั้งต่อชุด และยก 2 ชุด พักระหว่างชุด 1 นาที