ประกันสังคม

ผู้ประกันตนถึงจะทราบสิทธิประกันสังคมกันดีอยู่แล้วนั้น ว่าสามารถใครก็ตามที่มีสิทธิประกันสังคมนั้นจะสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่เลือกไว้ได้ฟรี และสามารถเปลี่ยนโรงพยาบาลที่เลือกได้ไว้ได้ในหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทำเรื่องด้วยตัวเองผ่านสำนักงานประกันสังคม หรือจะทำผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแม้กระทั้ง Appcaltion SSO Connect อีกด้วย

แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบว่านอกจากสถานพยาบาลที่เราได้เลือกไว้เพื่อทำการรักษาแล้วนั้น ก็ยังสามารถเข้ารับการรักษาจาก “คลีนิกโรคจากการทำงาน” ที่เป็นบริการสำหรับลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานโดยเฉพาะอีกด้วย

“คลินิกโรคจากการทำงาน”

คลินิกโรคจากการทำงานนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงสาธารณสุข ไว้สำหรับให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการทำงาน มีทั้งการตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน และยังรวมถึงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงานอีกด้วย พร้อมทั้งยังมีการให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอานัย ความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการ และยังมีการสนับสุนการดำเนินการทางการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ.เงินทดแทน และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานอีกด้วย

เงื่อนไข “ฟรีทุกขั้นตอน”

สำหรับใครที่สงสัยว่าตัวเองนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน สามารถเข้ารับการบริการตรวจวินิจฉัยได้ที่คลินิกโรคจากการทำงานได้ทันที โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะฟรีในทุกๆขั้นตอนของการบริการ ตั้งแต่การวินัจฉัยโรค ไปจนถึงกระทั้งกระบวนการดูแลรักษา และถ้าหากผลการตรวจพบว่าลูกจ้างนั้นไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน ก็จะไม่มีการเรียกเก็บเงินในการตรวจวินิฉัยแต่อย่างใดอีกด้วย

ขั้นตอนเข้ารับการบริการ

  • ผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิของโรงพยาบาลที่ให้บริการคลินิกโรคจากการทำงานนั้นสามารถเข้ารับบริการได้โดยติดต่อคลินิกประกันสังคมเพื่อตรวจเบื้องต้น และถ้าหากพยาบาลที่คัดกรองโรค หรือแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่าอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากโรคจากการทำงานก็จะส่งต่อไปยังลิคนิกโรคจากการทำงานต่อไป
  • ผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรอบสิทธิกองทุนประกันสังคมของโรงบาลอื่นและหากสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรตจากการทำงาน ก็สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมในเขตพื้นที่ และทำหนังสือส่งตัวมายังคลินิกโรตจากการทำงานเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยจากโรคจากการทำงานหรือไม่

ทั้งนี้ หากวินิจฉัยแล้วนั้นว่าเป็นโรคจากการทำงานจริง ให้นายจ้างแ้งยื่นแบบการประสบอันตราย (กท.16) ต่อสำนักงานประกันสังคมภายใน 15 วัน และมีหนังสือส่งตัวลูกจ้างเข้ารับการรักษาพยาบาล(กท.44)ไปยังโรคพยาบาล ให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใยนการรักษาพยาบาลในส่วนของกองทุนเงินทดแทนจากสำนักงานประกันสังคมได้โดยตรง

สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการในปี 2564

ภาคกลาง 24 แห่ง

1.  โรงพยาบาลรามาธิบดี  (กรุงเทพมหานคร)

2. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ (สมุทรปราการ)

3. โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี (กรุงเทพมหานคร)

4. โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)

5. โรงพยาบาลสระบุรี (สระบุรี)

6. โรงพยาบาลพระพุทธบาท (สระบุรี)

7. โรงพยาบาลปทุมธานี (ปทุมธานี)

8. โรงพยาบาลนครนายก (นครนายก)

9. โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า (นนทบุรี)

10. โรงพยาบาลสิงห์บุรี (สิงห์บุรี)

11. โรงพยาบาลอ่างทอง (อ่างทอง)

12. โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช (ลพบุรี)

13. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (สุพรรณบุรี)

14. โรงพยาบาลราชบุรี (ราชบุรี)

15. โรงพยาบาลโพธาราม (ราชบุรี)

16. โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา (กาญจนบุรี)

17. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (สุพรรณบุรี)

18. โรงพยาบาลสมุทรสาคร (สมุทรสาคร)

19. โรงพยาบาลนครปฐม (นครปฐม)

20. โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรี (เพชรบุรี)

21. โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า (สมุทรสงคราม)

22. โรงพยาบาลกระทุ่มแบน (สมุทรสาคร)

23. โรงพยาบาลหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)

24. โรงพยาบาลอินทร์บุรี (สิงห์บุรี)

ภาคตะวันออก 16 แห่ง

1. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา (ชลบุรี)

2. โรงพยาบาลระยอง (ระยอง)

3. โรงพยาบาลพุทธโสธร (ฉะเชิงเทรา)

4. โรงพยาบาลชลบุรี (ชลบุรี)

5. โรงพยาบาลสมุทรปราการ (สมุทรปราการ)

6. โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี (จันทบุรี)

7. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ปราจีนบุรี)

8. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สระแก้ว (สระแก้ว)

9. โรงพยาบาลพานทอง (ชลบุรี)

10. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ระยอง)

11. โรงพยาบาลตราด (ตราด)

12. โรงพยาบาลบ้านฉาง (ะยอง)

13. สถาบันราชประชาสมาสัย  รพ.พระประแดง (สมุทรปราการ)

14. โรงพยาบาลแกลง (ระยอง)

15. โรงพยาบาลบางพลี (สมุทรปราการ)

16. โรงพยาบาลอรัญประเทศ (สระแก้ว)

ภาคเหนือ 25 แห่ง

1. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (เชียงใหม่)

2. โรงพยาบาลลำปาง (ลำปาง)

3. โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (เชียงราย)

4. โรงพยาบาลนครพิงค์ (เชียงใหม่)

5. โรงพยาบาลน่าน (น่าน)

6. โรงพยาบาลพะเยา (พะเยา)

7. โรงพยาบาลแพร่ (แพร่)

8. โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ (แม่ฮ่องสอน)

9. โรงพยาบาลลำพูน (ลำพูน)

10. โรงพยาบาลแม่เมาะ (ลำปาง)

11. โรงพยาบาลห้างฉัตร (ลำปาง)

12. โรงพยาบาลแม่จัน (เชียงราย)

13. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว (น่าน)

14. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์)

15. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ตาก)

16. โรงพยาบาลแม่สอด (ตาก)

17. โรงพยาบาลสวรรคโลก (สุโขทัย)

18. โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ (เพชรบูรณ์)

19. โรงพยาบาลสุโขทัย (สุโขทัย)

20. โรงพยาบาลพิจิตร(พิจิตร)

21. โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (นครสวรรค์)

22. โรงพยาบาลอุทัยธานี (อุทัยธานี)

23. โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร (ชัยนาท)

24. โรงพยาบาลกำแพงเพชร (กำแพงเพชร)

25.โรงพยาบาลศรีสังวร (สุโขทัย)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 28 แห่ง

1. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ขอนแก่น)

2. โรงพยาบาลขอนแก่น (ขอนแก่น)

3. โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ (กาฬสินธุ์)

4. โรงพยาบาลมหาสารคาม (มหาสารคาม)

5. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด (ร้อยเอ็ด)

6. โรงพยาบาลสิรินธร (ขอนแก่น)

7. โรงพยาบาลอุดรธานี (อุดรธานี)

8. โรงพยาบาลนครพนม (นครพนม)

9. โรงพยาบาลเลย (เลย)

10. โรงพยาบาลสกลนคร (สกลนคร)

11. โรงพยาบาลหนองคาย (หนองคาย)

12. โรงพยาบาลกุมภวาปี (อุดรธานี)

13. โรงพยาบาลวานรนิวาส (สกลนคร)

14. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา (นครราชสีมา)

15. โรงพยาบาลชัยภูมิ (ชัยภูมิ)

16. โรงพยาบาลสุรินทร์ (สุรินทร์)

17. โรงพยาบาลนางรอง (บุรีรัมย์)

18. โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา (นครราชสีมา)

19. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (อุบลราชธานี)

20. โรงพยาบาลมุกดาหาร (มุกดาหาร)

21. โรงพยาบาลยโสธร (ยโสธร)

22. โรงพยาบาลศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ)

23. โรงพยาบาลอำนาจเจริญ (อำนาจเจริญ)

24. โรงพยาบาลวารินชำราบ (อุบลราชธานี)

25. โรงพยาบาลหนองบัวลำภู (หนองบัวลำภู)

26. โรงพยาบาลบึงกาฬ (บึงกาฬ)

27. โรงพยาบาลปราสาท (สุรินทร์)

28. โรงพยาบาลบ้านผือ (อุดรธานี)

ภาคใต้ 25 แห่ง

1. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (สงขลา)

2. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี (สุราษฎร์ธานี)

3. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (นครศรีธรรมราช)

4. โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (ภูเก็ต)

5. โรงพยาบาลกระบี่ (กระบี่)

6. โรงพยาบาลเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)

7. โรงพยาบาลตะกั่วป่า (พังงา)

8. โรงพยาบาลระนอง (ระนอง)

9. โรงพยาบาลพังงา (พังงา)

10. โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (ชุมพร)

11. โรงพยาบาลท่าโรงช้าง (สุราษฎร์ธานี)

12. โรงพยาบาลหาดใหญ่ (สงขลา)

13. โรงพยาบาลตรัง (ตรัง)

14. โรงพยาบาลพัทลุง (พัทลุง)

15. โรงพยาบาลสงขลา (สงขลา)

16. โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ (นราธิวาส)

17. โรงพยาบาลปัตตานี (ปัตตานี)

18. โรงพยาบาลยะลา (ยะลา)

19. โรงพยาบาลสตูล (สตูล)

20. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก (นราธิวาส)

21. โรงพยาบาลเบตง (ยะลา)

22. โรงพยาบาลจะนะ (สงขลา)

23. โรงพยาบาลทุ่งสง (นครศรีธรรมราช)

24. โรงพยาบาลสะบ้าย้อย (สงขลา)

25. โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ (สุราษฎร์ธานี)

ขอขอบคุณ

ข้อมูล :สำนักงานประกันสังคม

ภาพ :Freepik