จักรยานนั่งพิงถูกประยุกต์จากแบบนั่งตรง เพื่อให้ช่วงการออกกำลังขากับระดับหัวใจอยู่ใกล้กัน จึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะ อีกทั้งจักรยานนั่งพิงออกแบบให้มีทั้งเบาะนั่งและเบาะพิงหลัง เกิดความสะดวกในการออกกำลังกายได้นานมากขึ้น

  เบาะนั่งของจักรยานนั่งพิงมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้น รองรับผู้ใช้งานที่มีรูปร่างอ้วนใหญ่ ช่วยให้ออกกำลังกายเป็นเวลานานได้ดีขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเบาะนั่งด้วย