เซิร์ฟสเก็ต

เซิร์ฟสเก็ต (Surf Skate) เป็นกีฬาบนแผ่นกระดานที่เกิดจากการผสมผสานกันระหว่างสเก็ตบอร์ดกับเซิร์ฟที่เคลื่อนที่โดยการใช้การบิดตัวในการเคลื่อนที่ ใช้แขนและสะโพกเหวี่ยงในการเดินหน้าและเปลี่ยนทิศทาง ซึ่งกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดอย่างหนึ่งในปัจจุบันถึงขั้นทำราคาของตัวเซิร์ฟสเก็ตสูงขึ้นมาได้หลายสิบเท่ากันเลย ซึ่งตัวกีฬาเซิร์ฟสเก็ตนั้นมีทั้งความสนุก ความเท่ แถมยังได้ออกกำลังกายไปในตัวได้อีกตัว แต่ถ้าเราเล่นไม่ถูกวิธีหรือเล่นแล้วไม่มีความปลอดภัยมากเพียงพอก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้โดยง่ายอีกด้วย

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น

การเล่นเซิร์ฟสเก็ตนั้นมีอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยแบ่งได้หลักๆอยู่ 2 แบบ คือ

 • อันตรายจากอุบัติเหตุ จากการเล่นเซิร์ฟสเก็ตซึ่งมักจะเกิดจากการเสียหลักการทรงตัวทำให้ ล้ม กระแทก ซึ่งสามารถทำให้เกิดอันตรายได้ตั้งแต่ อาการเคล็ดขันยอก ฟกซ้ำ หรืออาจถึงขั้นรุนแรงเอ็นฉีกขาด กระดูกหัก ได้ด้วย
 • อันตรายจากการเล่น ด้วยเหตุที่ว่าการเล่นเซิร์ฟสเก็ตนั้นต้องใช้หลักการทรงตัว การบิดตัว และการเหวี่ยงสะโพกในการเล่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อในบริเวณที่ใช้งานหนักๆ จนอาจจะนำไปสู่การปวดเมื่อยในส่วนๆต่างๆ และอาจรวมไปถึงข้อเข่า และ ข้อเท้าได้อีกด้วย

สาเหตุของการบาดเจ็บ

 • มือใหม่ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการเล่นกีฬาเซิร์ฟสเก็ตทำให้การทรงตัวและการบังคับทิศทางไม่เป็นดังที่ต้องการ
 • อาจจะขาดความพร้อมทางร่างกาย เช่น ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ความแข็งแรงของร่างกาย และความคล่องตัวของเรา เป็นต้น
 • สถานที่เล่นอาจจะไม่เหมาะสมต่อการเล่นเซิร์ฟสเก็ต
 • อุปกรณ์ไม่พร้อม หรือยังไม่เหมาะสมต่อการเล่นเซิร์ฟสเก็ต

เตรียมความพร้อมก่อนเล่น

 • เลือกอุปกรณ์ที่ดีและมีคุณภาพ
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอยู่ตลอดเวลาในขณะเล่นเซิร์ฟสเก็ต
 • หากยังเด็กเกินไปควรมีผู้ปกครองคอยและผู้เชียวชาญในการเล่นเซิร์ฟสเก็ตในการดูแล
 • เลือกสถานที่ให้เหมาะกับการเล่นเซิร์ฟสเก็ต
 • ควรเตรียมร่างกายให้พร้อมต่อการเล่นเซิร์ฟสเก็ต

ขอขอบคุณ
ภาพ :Freepik

เมื่อเราเล่นเซิร์ฟสเก็ตร่างกายจะได้รับประโยชน์อะไรบ้าง?