การออกกำลังกายในผู้สูงอายุจำเป็นแค่ไหน

ความจำเป็นในการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุถือว่าค่อนข้างมาก แต่ถือหลักเกณฑ์ออกกำลังกายน้อยหรือไม่หนัก ออกกำลังกายบ่อยหรือสม่ำเสมอ ใช้เวลาไม่นาน แต่ถ้าจะเลือกกำลังกายหนัก แต่ไม่บ่อย ไม่แนะนำให้ใช้วิธีนี้ เพราะเป็นการเสี่ยงทั้งการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ อันตรายที่เกิดจากการใช้งานหนักเกิน และการฟื้นตัวจากความเหนื่อยที่ไม่มีรูปแบบที่แน่นอน

ไม่สำคัญว่าต้องออกกำลังกายเท่าไหร่แล้วดี แต่สำคัญที่ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ ด้วยความเหนื่อยน้อย เวลาไม่นาน บ่อยๆ ร่างกายของผู้สูงอายุใช้เวลาปรับตัวนานกว่าคนที่อายุน้อยกว่า ดังนั้น ในแต่ความก้าวหน้าจึงต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้มากขึ้นจนพร้อมที่จะปรับความเหนื่อยในก้าวต่อไป

ขอขอบคุณ
ภาพ : iStock

การเลือกซื้อเครื่องออกกำลังให้กับผู้สูงอายุ